ارزش امروز شنبه سقاه پارسیان 9 اسفند 14000 ماه بود.انواع ریل پارسیان شانه اش را ارزیابی کردم ارزش یک شنبه برای امروز ارزش قائل بودم 0.050 76 هزار تومان 75 هزار و 500 تومان 75 هزار و 500 تومان 0.100 147 هزار تومان 146 هزار تومان 146 هزار تومان 0.150 218 – هزار تومان 216 هزار و 500 تومان 216 هزار و 500 تومان 0.200 289 – هزار تومان 287 هزار تومان 287 هزار تومان 0.250 360 هزار تومان 357 هزار و 500 تومان 357 هزار و 500 تومان 0.300 434 431 هزار تومان 431 هزار تومان 0.350 505 هزار تومان 501 هزار و 500 تومان 501 هزار و 500 تومان 0.400 576 …. 572 …. 572 …. 0.450 647 642 هزار و 500 تومان 642 هزار و 500 تومان 0.500 718 713 – هزار تومان 713 – هزار تومان 0.600 860 هزار تومان 854 – هزار تومان 854 – هزار تومان 0.700 یک میلیون داری هزار تومان بکن 995 هزار تومان 995 هزار تومان 0.800 شما یک میلیون و 146 هزار تومان دارید شما یک میلیون و 138 هزار تومان دارید شما یک میلیون و 138 هزار تومان دارید 0.900 شما یک میلیون و 288 هزار تومان دارید شما یک میلیون و 279 هزار تومان دارید شما یک میلیون و 279 هزار تومان دارید 1000 میلیون و 430 هزار تومان شما یک میلیون و 420 هزار تومان دارید شما یک میلیون و 420 هزار تومان دارید 1.100 شما یک میلیون و 572 هزار تومان دارید شما یک میلیون و 561 هزار تومان دارید شما یک میلیون و 561 هزار تومان دارید 1.200 شما یک میلیون و 719 هزار تومان دارید شما یک میلیون و 707 هزار تومان دارید شما یک میلیون و 707 هزار تومان دارید 1.300 میلیون و 861 هزار تومان شما یک میلیون و 848 هزار تومان دارید شما یک میلیون و 848 هزار تومان دارید 1.400 دو میلیون و سه هزار تومان میلیون و 989 هزار تومان میلیون و 989 هزار تومان 1.500 میلیون و 145 هزار تومان انجام دهید دو میلیون و 130 هزار تومان دو میلیون و 130 هزار تومان 1.600 میلیون و 287 هزار تومان انجام دهید ده میلیون و 271 هزار تومان ده میلیون و 271 هزار تومان 1.700 ده میلیون و 429 هزار تومان ده میلیون و 412 هزار تومان ده میلیون و 412 هزار تومان 1.800 ده میلیون و 571 هزار تومان ده میلیون و 553 هزار تومان ده میلیون و 553 هزار تومان 1.900 ده میلیون و 713 هزار تومان میلیون و 694 هزار تومان میلیون و 694 هزار تومان 2000 ده میلیون و 855 هزار تومان دو میلیون و 835 هزار تومان دو میلیون و 835 هزار تومان

تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم