ارزش سقاه پارسیان امروز شنبه 23 بهمن ماه 14000انواع ریل پارسیان چهارشنبه ارزش پنج شنبه برای امروز ارزش قائل بودم 0.050 72 هزار تومان 72 هزار تومان 74 هزار و 500 تومان 0.100 139 139 144 هزار تومان 0.150 206 – هزار تومان 206 – هزار تومان 213 هزار و 500 تومان 0.200 273 هزار تومان 273 هزار تومان 283 هزار تومان 0.250 340 هزار تومان 340 هزار تومان 352 هزار و 500 تومان 0.300 410 هزار تومان 410 هزار تومان 425 هزار تومان 0.350 477 477 494 هزار و 500 تومان 0.400 544 544 564 …. 0.450 611 611 633 هزار و 500 تومان 0.500 678 – هزار تومان 678 – هزار تومان 703 هزار تومان 0.600 806 هزار تومان 806 هزار تومان 842 هزار تومان 0.700 946 946 هزار تومان 981 هزار تومان 0.800 شما یک میلیون و 82 هزار تومان دارید شما یک میلیون و 82 هزار تومان دارید شما یک میلیون و 122 هزار تومان دارید 0.900 شما یک میلیون و 207 هزار تومان دارید شما یک میلیون و 207 هزار تومان دارید شما یک میلیون و 261 هزار تومان دارید 1000 میلیون پوند و 350 هزار تومان میلیون پوند و 350 هزار تومان شما یک میلیون و 400 هزار تومان دارید 1.100 شما یک میلیون و 484 هزار تومان دارید شما یک میلیون و 484 هزار تومان دارید شما یک میلیون و 539 هزار تومان دارید 1.200 شما یک میلیون و 623 هزار تومان دارید شما یک میلیون و 623 هزار تومان دارید میلیون و 683 هزار تومان 1.300 شما یک میلیون و 757 هزار تومان دارید شما یک میلیون و 757 هزار تومان دارید میلیون و 822 هزار تومان 1.400 میلیون و 891 هزار تومان میلیون و 891 هزار تومان شما یک میلیون و 961 هزار تومان دارید 1.500 دو میلیون و 25 هزار تومان دو میلیون و 25 هزار تومان دو میلیون و 100 هزار تومان 1.600 میلیون و 143 هزار تومان انجام دهید میلیون و 143 هزار تومان انجام دهید میلیون و 239 هزار تومان انجام دهید 1.700 ده میلیون و 293 هزار تومان ده میلیون و 293 هزار تومان ده میلیون و 293 هزار تومان 1.800 میلیون و 427 هزار تومان میلیون و 427 هزار تومان میلیون و 517 هزار تومان انجام دهید 1.900 ده میلیون و 561 هزار تومان ده میلیون و 561 هزار تومان میلیون و 656 هزار تومان 2000 میلیون و 695 هزار تومان انجام دهید میلیون و 695 هزار تومان انجام دهید میلیون و 795 هزار تومان انجام دهید

تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم