ارزش سقاه پارسیان امروز چهارشنبه 27 بهمن ماه 14000انواع ریل پارسیان ارزش یک شنبه قیمت دوشنبه برای امروز ارزش قائل بودم 0.050 75 هزار و 500 تومان 75 هزار و 500 تومان 75 هزار و 500 تومان 0.100 146 هزار تومان 146 هزار تومان 146 هزار تومان 0.150 216 هزار و 500 تومان 216 هزار و 500 تومان 216 هزار و 500 تومان 0.200 287 هزار تومان 287 هزار تومان 287 هزار تومان 0.250 357 هزار و 500 تومان 357 هزار و 500 تومان 357 هزار و 500 تومان 0.300 431 هزار تومان 431 هزار تومان 431 هزار تومان 0.350 501 هزار و 500 تومان 501 هزار و 500 تومان 501 هزار و 500 تومان 0.400 572 …. 572 …. 572 …. 0.450 642 هزار و 500 تومان 642 هزار و 500 تومان 642 هزار و 500 تومان 0.500 713 – هزار تومان 713 – هزار تومان 713 – هزار تومان 0.600 854 – هزار تومان 854 – هزار تومان 854 – هزار تومان 0.700 995 هزار تومان 995 هزار تومان 995 هزار تومان 0.800 شما یک میلیون و 138 هزار تومان دارید شما یک میلیون و 138 هزار تومان دارید شما یک میلیون و 138 هزار تومان دارید 0.900 شما یک میلیون و 279 هزار تومان دارید شما یک میلیون و 279 هزار تومان دارید شما یک میلیون و 279 هزار تومان دارید 1000 شما یک میلیون و 420 هزار تومان دارید شما یک میلیون و 420 هزار تومان دارید شما یک میلیون و 420 هزار تومان دارید 1.100 شما یک میلیون و 561 هزار تومان دارید شما یک میلیون و 561 هزار تومان دارید شما یک میلیون و 561 هزار تومان دارید 1.200 شما یک میلیون و 707 هزار تومان دارید شما یک میلیون و 707 هزار تومان دارید شما یک میلیون و 707 هزار تومان دارید 1.300 شما یک میلیون و 848 هزار تومان دارید شما یک میلیون و 848 هزار تومان دارید شما یک میلیون و 848 هزار تومان دارید 1.400 میلیون و 989 هزار تومان میلیون و 989 هزار تومان میلیون و 989 هزار تومان 1.500 دو میلیون و 130 هزار تومان دو میلیون و 130 هزار تومان دو میلیون و 130 هزار تومان 1.600 ده میلیون و 271 هزار تومان ده میلیون و 271 هزار تومان ده میلیون و 271 هزار تومان 1.700 دو میلیون و 412 هزار تومان دو میلیون و 412 هزار تومان دو میلیون و 412 هزار تومان 1.800 ده میلیون و 553 هزار تومان ده میلیون و 553 هزار تومان ده میلیون و 553 هزار تومان 1.900 میلیون و 694 هزار تومان میلیون و 694 هزار تومان میلیون و 694 هزار تومان 2000 دو میلیون و 835 هزار تومان دو میلیون و 835 هزار تومان دو میلیون و 835 هزار تومان

تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم