اعضای اصلی

[ad_1]

رئیس جمهور دار احکامی جداگانه، برادران بهبادی، خوانساری و کاظمی فرد را.

به گذرش تسنیم، سیدا ابراهیم رئیسی، رئیس حضار کاشورمان، به استناد بند 18، ماده 4، آساننامه شورایی آگری فناوری، اتلاء کاه، با ترکیب ارگان های عین شورا، ارجاع درد، برادران مهدی. بهبادی، «محمد فرد خوانساری» با عنوان «محمد خوانساری» اعضای واقعی شورای آگری فناوری ایلات منصوب کرد.

شورای ارضی فنائوری فضای مجازی و قوانین گره خورده به آیه درد.

مشاهدات مستمر برنامه، گسترش الکترونیکی دولت، و طعم کاربری فناور، دیدگاه های دکتر کاشور و دیدگاه های ایشان و سطح بالای نقش ایشان، یعنی شورای مشورتی اسلامی، مجلس فیگوراتیو و دو ریاست جمهوری. وزرا

در بخشی حکم بر نصب رأس حضار سخنرانی که در کجای امده فرحم کردان زمین سلام گشتارچ کربردهای فناوری اطلاعات و پیوندها در کشور کوشا بشید.

رهبری سوابق برادران بهابادی، که آکنون، مدیر اولین جامعه حمرا، «ریاست حیات، مدیر اولین حمرا»، «قائم مقامامی رئیس سازمان صداوسیما دار آمور فناوری و رسانه های نوین»، «دبیری شورایی» علی و رئیس مجلس» علی فضایی به معنای مجازی، «دستیاران آموزش و پگوهیش، وزیر ارتباطات و فناورى اطلاعات» و «ستاد ستاد اطلاعات ایران» نوشته چشم می خرد.

محمد خوانساری در حال هادر، معاون روابط و فناوري اتيلات و رييس سازمان فناوري شرکت ايران است.

ما داراي، دراك، دكتر مهندسان كامپيوتر، به عنوان دانشگاه صنعتي شريف است و رياست پژوه‌شكدا لينك‌ها و فناوري اطلاق و برنامه ريزه و فناوري اتلاطات دبرخانه شوراي علي اينگلاب فرهنگي شهران غازاري قازاري شعرارضا.

محمد کاظمی فرد نیز کا اکنون ساکنین مرکز هدایت عمار و فناوی اطلاق قوه قضائیه رعه براهده درد و دور فقیه جگزین عیسی زارع پور (وزیر واقعی ارتباطات و فناوری اطلاعات) دار عین قوه مهندسی مهندس پور اصطح.

Wii Pechter der Samat “Amour Samane Ha Wa Hosh Qadai” مرکز تحقیقات نیروی دادستانی عمار و فناور با CarPod مشغول است.

[ad_2]

Tiana Fitzpatrick

دوست حیوانات در همه جا. متخصص موسیقی برنده جایزه. کافه قهوه. ارتباط دهنده. کاوشگر. متعصب الکل

تماس با ما