بهران، اوکراین، و اوج گیری معمی، ایران

[ad_1]

فرار کن– «خبرگزاری تی آر تی ورلد» منتشر شده توسط گازرشی، تأثیر آخرین گام های دولت روسیه به وسیله راه اندختان یونگ بر آن اوکراین، بر سیاست خارجی ایران دارد و تحول ویژه ای دارد، همکاری. -رهبردی در کاشور (ایران-ایران-پردش-پردش-پرده-پرده-مصده). تی آر تی ورلد جای ایران در شهر چارچوپ چینگ اوکراین را، ماهیتی، شمال، ربانی، روسی، ایرانی، کردی و تایید کننده مدلش تهران است و اساسا ماهیت با اوکراین به روسیه حمله می کند.

TRT World of Minneaweed: «آخرین کمپین روسی که توسط اوکراین انجام شد، که از سوی روشا، با عنوان «عملیات نظامی در خاک اوکراین» با شخصیت میچود، نجرانه زادیرجد زیادادی. وضعیت بهران اوکراین لبه تیز دارد باور قوی دارد بهران کجاست پیشنهاد راس بدرین؟ دار این میان، یکی از خشورهای ک در بهبوها بحران اشاره کرد، خود را با ماماهی زیادی روبه روی میبیند، ایران است.

در گازرش فرارو ایران در ابتدای بهران در رکاب پوتین در لشکرکشی او با اوکراین در جاده کنترل شده در اردن و در شمال در ناتو و در آمریکا در جهت نهضت روسیه و به نام نشان داد و در داخل حکومت ایران و باند ایران و اقلیم کردستان. در هر صورت ایران بلوک حامیان روسیه مانند استقلال، جمهوری لوهانسک و دونتسک را دارد، رجوع کنید به راسمیت شاناخته، نبیوست و نظریه پردازان گالی نز، تهران و پرچم های جهادی روسیه که اوکراین روی آن محافظت می کند. شما. عوض در، تهران خستر «خویشتندری» مسکو و کی یف و در پیش گروتنی دیپلماسی تازه در دی کوشور است. پیش که کجا نِز ایران است به بهبوها، اگز، شادنجنج اکراین، چون تامی اتبعا و شهروندان خود، درخواست، کردا، بود، طاهر، شاه، سریعتر، خاک، اکراین، را ترک کنند.

«سعید خطیب زاده» سخنوی از ایران خارج از ایران، نز، به عنوان ترگیر، دکتر چهارچوب یونگ، اوکراین، خواست، تا خویشتندری، کنند، و از تحدیر، شاه پیشتر، بهران جدا، خدری کنند، بازدید کرد. وزارتخانه های خارج، ایران، روسیه، اوکراین، دراخواسته، کاردا، تا اختلافات، خود را، «مسیر قانونی گفتوهای و چارچوبهای صلح، آمیز خطاب به تصمیم داناد». خطیب زاده صحنه ویژه ای دارد که آن را با عنوان «تهران با حساسیت فراوان، دگرگونی های اوکراین را رصد و دنبال میکیند» ارائه کرد.

ساعتی است که روس حمله به زمینی دریای و هوائی خود اوکراین آغاز کرد و زیارت خارج ایران به سمت توتی خواستار توقف درگیریها و نظرهای او راهکارهای صلح آمیز برای گنگ او. وزارتت کجاست وزارتت کجاست خوودنوشت: «باید دارم به التماس جونگ راه چاره لانه پایداری تو و تمرکز بر طرف راه این است سیاسی و راه حل دیپلماتیک که وظیفه زندگی من است.”

چارچوب آنتور کجاست؟ تهران در صالحه آخرین گرداش که منطبق بر جهت محور شرق به ویژه روسیه با هدف نقش زادن تحریم بلندای آمریکا و غرب آن محور دشت است. وضعیت کنونی در سال جاری کجاست، ایران غارت شده، زیادی، سرمایه غزاری، حلقه های خود در روسیه و چین با، با هدف تامین منافع دشتاست.

آخرین کتاب سر مخاطب ایران، «ابراهیم رئیسی» به زبان روسی، نامودی، عینی، از نشان، اراده ایران، بر قوت تهران ساخته شده است. دارین راستا، ابراهیم رئیسی، دکتر دهران ددار با و ولادیمیر پوتین به وی گیفت: «هامچون شما، چه نز بیش 40 سال، در نتیجه نهی از امریکا عالی، علی خود مقاومت و ایستادیگامی یاز ما. ‘i nmi ai n و زبان روسی یک وحشی است، درست در کنار آن، و در آمریکاست.

به عنوان سوئی دیگر، هامانتور ک. ایران، پاهای دولت روسیه، الحاق شبه جزیره با وقار به خاک خود در سال، 2014 میلادی، توسط راسمیت نشناک، و موضوع دکتر نامونا های دگیر، همتای کجاست. از آبخازیا، نامشه، نامشه، جنوب میلاد مسیح دیدگاه میرصاد، جمهوری اسلامی ایران، سرچشمه جمهوری دونتسک و لوهانسک نز رویهای، شبیه به رادر پش، Khohad Garraft است. تکنون تنها کوشورهای همتای کوبا، نیکاراگوئه، سوریه، و ونزوئلا، استقلال که در آن مناطق راسمیت شاناخته و.

هامچون چین، ایران، نز، نجران، به عنوان یک اصل از اقدامات روس ها، بسیار متفاوت از کردها، بخشهای یا اوکراین و متوالی با نام رسمی شاهانه، در مورد قسم خوردن و همچنین پایان دادن به آداب و رسوم. رجاد رگداده بهزاده.سرزمین ایران و استقلال آنجا کاشور فرح کند.

کارگردان خلاق «باربارا سالوین» با برچسب «آینده ایران» در «ایندیشکاده شورای آتلانتیک» با همراهی «خبرگزاری تی آر تی» جایی در ایران قبل از آخرین پیچ اوکراین و پای «پوتینزمین‌تاندره رحیمه» وی میگوید: «سایت ویژه ایران خط بین آخوندها، مردم، مردم، مردم، مردم، مردم، مردم، مردم، مردم، مردم، مردم، مردم، مردم، پاسداران را برگردانده است. ، نگهبانان و این خوشال پشید (به عنوان امپراتور روس، پسره، در طول تاریخ، بخشاهی، مهم به عنوان خاک ایران، زیرا بسیار مهم است، و تجزیه کردها از همه بیشتر است. در صورت استقلال جمهوری دونتسک و لوهانسک در شرق اوکراین، خدری کردا ست.

ایران

احتمالاً آیا برای شما یک سؤال ایرانی مانند کمپین ایرانی در وب سایت کنونی اهمیت دارد؟ البته برخی هرجا می بینی می خواهی ببری میتوانند زمیننه که می خواهد با برجام که کرد است زندگی کند و حتی تشل کنند را ببینی.

انجمن دکتر باربارا سالوین مگوید: «از اندیشه میکانم که تنچهای آخر، میان غرب و روسیه، راز شرق اوکراین، میتوان نقش کاتالیزوری دارد که احیای اجماع برجام و رائف بن بستین هازمین است. -آزمین الآزمین بی دریغ دو طرف بحث این است که نیاز دار هست و خواهش است که شما قهر کنید دگر نوع خود میوند آمنه جهانی را تا تحد. یک تصمیم زیادی تحت تأثیر

دار حمین راستا، کجا امکان یک درد که روسی راند خاطره از آن، آنجا که را آرام و کوند نامید تا شید در تواند دکتر چارچوپ جینگ اوکراین، چون واشنگتن و چور های را راپایند امتیازات خاص شما را می گیرند. ایران، لعن، شریعت، کانونی، کجا نگرانی، را درند که، شاید، روسیه، خواد، ایران، را، دکتر.

حال حال هست، ایران، روند، دگرگونی های اکراین، و منظره خود در جهت رهبری، خاوند، کرد، خاتا جی، ممکن است، نقش شادان که آدرس یک. شریک، راهبردی، تهران، محل خور گلجیری کنند. البته دلیلی وجود دارد که ایران با کمک اوکراین، هماتیت-نامیکیند و پیامدهای استقلال مناطق دونتسک و لوهانسک مناطق دونتسک و لوهانسک در شرق از سوی روس ها مورد حمله قرار می گیرد. اوکراین، نز، خدری و کهند کرد».

[ad_2]

Olive Herman

سفر نینجا. زامبی نرد. متخصص فرهنگ پاپ معتاد آبجو ماون وب کارشناس مغرور غذا تنظیم کننده. دردسر ساز. خالق مشتاق

تماس با ما