توسط داد کهنوردان نرسیوند و کامکاری کارندند

[ad_1]

جماران: آری مولد کهنوردی، با بیان انکه، پایک متوالی، بری امداد، در زمان، حوادث کوهستانی، وجود دشت بشد، عقیده ستکه: در نگات، مفقود، شادگان، حوادث اخیر، مناطق کوهستانی، شمال. آستان، تهران، کیلومتر کاری ایستور.

حسین شهلای کارشناس و پرورش دهندگان کهنوردی، ویرایش خاص، قراردادهای اخیر و کشت شادان اوا نیماکنند زنده ماندند. مشکل اینجاست که هلال احمر با آن را از کجا آوردی؟از کجا به اندازه کافی آن را به دست آوردی؟مدت زمان پس از حادثه که به منطقه ای سخت و غم انگیز کنونی تبدیل شد، کجاست؟ کجا او را چانان با فتیخار مطرح میکانند که هار کی نند فیکر مایکیند حمل اجساد کار سوختی آست; سخت نباشید، اما زمان من تو سازمان هستی، امداد هستی و زنده ماندی، کجا منتظری، کجا رفتی پیش مردم؟

یا آدم داد: با کمال تاسف هلال احمر سرچشمه بهمن اهر دکتر فاطمی که پدر عنگا جان خداش است که آخرین پدرش است. خود از شنبه به انجا رفتم، یک خودروی هلال احمر با رانده، حضور دشت، یک نفر آنها مثل بالا بود. زمان من کهنوردان پراسیدم گفتند که یک شخص تا جای بالا آمیده بود که ماشین راه دشت. توافق من مثل رز جمعه رخ داد چاه در گیلکل که هشت نفر ووت کارداند; چه بهمن اهر و دارآباد هلال احمر در هیچه کدم کار خود را مطالعه کردم انجم نداد کا از نظر خود نیروهای دوتب آشیانه بیلکه خود سازمان آست.

انتقاد شهلای با عملیات تدارکات و فرار توسط دورستی سورت نگرافت، بیانیه کردی: وقت طلای دارم مثلاً زمان من چیست؟ در حال حاضر، ما یک معضل nefer der koh را تحمیل کرده ایم که به شدت گم شده است و مادانیم مانند Jasset چیست. نقطه اینگاست که هیچکدام کوه‌نوردان خارج از مسیر نبودند و چگونه نامیده می‌شود، اما هیچ سدی است به عنوان منبعی برای پدر نفرت نرسده و

سوال دگری که و درد در س که کهنوردان روز جمعه بین ساعت 4 تا 5 بعد از آن به نظر می رسید که توافق پریشان افتاد که که سری داچار قاولگیری شند. به وقت غروب آفتاب روز جمعه میتوانست ی گروح امداد و منطقه نجات اماده کجایند اهل را پدا کیند؟ رز شنبه گسدی، پدا، شدت که، فشالش تا پنهگاه گلخاچال، با هر کیلومتر نام مردم ماست که مصیبت است. بیا بریم گروه آفتاب عملیات تدارکات و نجات با دستای متوقف چی؟ جین یک انسان است، ارزاچ نادارد؟

مولد کهنوردی کجاست؟مسئله رامطرح چیست؟مسئله مطرح کجاست؟ اولی شغل انسان است اما شغل آشیانه کریمی. آچ ناچانی تیمی حدود 50 نفر با حقوق مکفی و امکانات کامل پرای ارتفاعات شمال تهران بگگرد تا هلی کوپتر آنها که ناطوانست برود آن ها پیادا به بالا بروند.

برو منطقه گلکچال امکان حضور تا سیت سپه با ماشین حضور درد و فارادی واقعه هلال احمر هلال احمر انسان جا آقااز کار کرد. ییک ژاد ê st ke afar ra be estgah 3 mrsand و az anga ta محل اول فرد گم شده، دیدی یک ساعت و یک n rah buda; قصرهای آشیانه کجا هستند؟ همین که وقت شد وقفه ای در آن می شود یعنی نفرت میتوانسند در ساعت 9. اسم بازی چیه؟ مردم دائو و تالاب کاری را شب قبل از انجم دادند و اگر نفر را از پایین رسندند که باشد آخر دیر شده است.

حسین شهلایی با اشاره به وی گفت: من مسئول هلال احمر هستم علیرغم پودگی در حال حرکت. از میگویم خود سازمان، هلال حمار، کا سالانا، دهها، یک میلیارد یارد پودجه، میگرد و البته نامیدانم، پودژه متخصص ارتفاعات شمال تهران کجاست؟ بهترین زمان برای دویدن چه زمانی است؟ اصالتا 30 تا 100 میلیون چیه؟همان استگاه آچ نشانی است که بر اساس توافقی که سایت پارسند گزارش داده بود در حضور داشش باشند که آگر عکس گرفتم. عده ای از مردم دوستان، فکر، میکنند، باین، حرفها، میخواهم، خدام را، مُطرح که می روی، عکس من، از نیازی، به مطرح، شادان نداریم. از شما پرورش دهنده هستم و 4 دایر مقدار گستگو نگات فدراسیون کهنوردی بودوم را پرسیدند. شغل لانه فدرالیست، جان بودجشاه را نادارد کجاست؟

کارشناس کهنوردی با بیان انکه حضور شما متوالی درچنین سایت من احمد زیاد درد بیانیه کردی: نظر شما در مورد متوالی دشت بشیم چیست؟ فوراً مرا میخواد امداد صدا کن و از بشد و هر آرگان درجه فرار کن. و اما آماده کجاست بدد کِه خرگوش یعنی رخ داد روزه در جای پرساد. میگم کجایی واقعا چقدر بد است. توآنم باگیم را بریدم تا دار رز جمعه با که سیل آجر تیم آماده پاد میتوانست داده بَسد را نجات داد. می خواهم به خدمتگزاران دشتیم و سوبهاش، نگرانی نبودم هومان را که او را در محل حادثه میرواتوم جمع کرده بودند، آگاه کنم.

شهلای در آدم ازهر خود تحفه: تا زمانی که نیروهای دوطلب بشند، هلال احمر بر عکس و آخرش میگوید کجا کار را انگم دادم. نامیگویم بر خلاف نگیرند، اما بوگل و کارنا نازناند چون، در واقع چارماندگی درد. از نامیدنیم برخی، دو مسئولی که تامین مردم دنیا را بر عهده داشتند، انگار توانسته به میخوابند برسد! آشیانه شوخی 8 نفر در کوه گم شده بودند و صبح روز پس از تصادف گروه امداد و میرود زنده ماند. از دوست دارم با برخای از بچه که با تیم امداد هلال احمر ریفتند همراه کنید; بندگان خدا از هومان مسیری که در اختیار سپاه است به انجا رفتند; لحظه ای می شود که با کشتنمان در بادود می شود ماشین ساخت.

یا دار پایان صحبت های خود کردی اعلامیه: کهنوردان جیراوتدا ساعت یک دقیقه منتظر حضور شما ناجی بود. کافی است خودمان را جای آنها بگذریم. مقام فکر کنده فرزند خودش بود آیا باز اینگونا کار میکرد؟ نقطه هلال احمر کجاست و نقطه آن کجاست؟ دار ماورد بهمن دارآباد، هیچ کاری انجم نشید هستند. دنیا تاریخ قبلی دارد مثل آن تا بس است یا چهار ساعتی پس از پایان بهمن. وقت هایی هست که دارم هومان لحظه اول بهمن دستگاه تنفس و گوارشی فرد مشود را می پذیرند.

با ماسالان که صحابه میکنیم انگنه بخشنامه میکند که ما آدمهای مسئولیت پایزری هستیم و خواستم جان نگات گرانمان بها جرک نیاود. در فاز برش مگویم که امکان تامین شبانه راسانی و حضور دشت وجود دارد. در اصل برای شما شغلی بود که امرار معاش و شغل کنید. پرسنل متخصص در ارتفاعات شمال تهران با حضور داشبورد خود در بشند به عنوان تصویر تصادف با هلیکوپتر یا تجهیزات مناسب دیباگر سریع در فروشگاه پارسند.

[ad_2]

Cassie Wells

حل کننده مشکل به طرز خشمگینانه ای فروتن. ماون فرهنگ پاپ استاد عمومی موسیقی. متعصب وب هیپستر پسند. ارتباط دهنده.

تماس با ما