دانهای شن، اثر انگت زمین هستند!

[ad_1]

فرارو- زمین شناختی چون دانمارکی است انسان است چون عکسش را دگرگون کرده طول تاریخ ماشین تکان نخورده اما بالاخره استاندارد جدیدی اضافه شده است. ، دارند را گسترش داده، استفاده کرده است، چون آن را تغییر داده است کرد و دراک شما تاریخ زمان را در گذشته ببینید.

به گازرش فرارو تحقیقات جدید دانشماندان، استاندارد جدید، اشعه، برای تعیین سرود، “تأثیر توزیع دندان”، یک ماده فلزی، زیرکون زیرکون دار ماسا مینامند، امتداد داده و که میتوان به مثابه اثر انجنیر بری فاش کوردن، دگرگونی های سطح زمین، به طول یک میلیارد یارد، سود کرد را خواست.

زیرکان از یک عبارت کانیه یه آست که زمین شناسان به انان بسیاری درند، زیرعاقب زمانی که قره با یکدگر برخورد میکانند، تشکیل میچود. به عبارت دیگر «دیگر آنجا کریستالها در برخی منابع میتوانند ملیاردها سال» دشت بشند و بزرگی را به عنوان تاریخ را با خود حمل میکانند ارائه کرد. دوام زیرکان آن را در پربار ار ثمین شناختی مقم میکند و با شکست تشکیل، ایتلات را همرا با آن ثخیره میکند. Hammantur keposta b ham sabidah michoud and sanghai jadeed ra and administrated by engmad mikand, yik mehr zamani az san sang der install of an save michoud, nabareen hi zamani ke ke bah danhai riz ariz khard ya rashid yad rami.

دانهای شن، اثر انگت زمین هستند!

میلو پرهام، متخصص رسوب‌گذاری در کشور، استرالیا و مگوید: «سواحل جهان صدیقانه تاریخ دقیقی است. و در حال حاضر، یک فناوری جدید وجود دارد، چیزی که باز کاردان ارائه می دهد. با آشکار کردن توزیع زیرکان آفتابی d y n sn n .

در مورد دو بازپرس اینجا اشاره به یک نقطه ملاقات روشن، کنده، کچگون، زمین، دعا، اولین بار، یوسف، قبله، سکن را، یک کرد پیدا کن. یک روش جدید تجزیه نفت، تحقیقات جدید منتسب به روشهای، وجود دارد، هیچ مدرکی مبنی بر اینکه جنبش های تکتونیکی حتی به مرور زمان از کردها سود برده باشد، وجود ندارد.

پس از توزیع سان چیگون کار میکند، راش جدید، خود را پا سه، به مطالعه تامین کنندگان رسوب آمریکای جنوبی، جنوب شرقی و استرالیای غربی، آزمایش، کرندند که، ناچان میداد کجاست؟ کریس کرکلند، زمان شناس دانشگاه کارتین استرالیا Megweed: «عنوان مثالی دارد، رسوبات سواحل غرب و شرق آمریکای جنوبی آمریکای جنوبی کامل ناهموار شتاب، زیرا دانهای گوان بیسیاری غربز رودازار شامر دریابید. امروزه مانند سواحل سواحل شرقي، مهمترين نكته اين است كه زمان شناسي به تناسبات آسيت آرام و كهن بودن ساختار آن و وجود يك درد به عنوان انواع سنگها، سراسير، حوض خود مي نگرد. آمازون مجموعه ای از فرقه های ایرانی است.

تکه تکه شدن و تجزیه و تحلیل جدید با استفاده از آخرین تحقیقات، منبعی که در آن کشف کرد بودن بودند، مکاتبات دشت را دید. دو محقق، Migwind، حتی Danhai Shen و Mas Nez، Mitwanand، Niruhai، Tektoniki، یک کندا پیدا می کنند که اساس توزیع مغلوب سنی در اطراف لبه های گونه های اشکار کناند است. محققین بیشنهاد میکانند که روش نیو میتوند برای تجزیه و تحلیل تجدید یافته دادهای قرائت های قدیمی و همچین بری آشکارسازی ذرات درخت هلو به عنوان رسوب مناسب، تحقیقات در هند، منبعی برای بهره مندی از تصمیم GIRD. برهم میگوید: «رویکرد جدید با ماشینی است که مهیت زمین شناس باستانی با چشم انداز باسازی، آریش و صفحات تکتونیکی جابجا شده، روی زمین در تول زمان، میانگامد خریده است». نتایج یک نشریه معتبر چیست؟ نامه های علوم زمین و سیاره گسترش یافته است.

منبع: Sciencealert

مترجم: مصطفی جرفی فرو

[ad_2]

Kaia Lambert

گیمر. طرفدار رسانه های اجتماعی متخصص وب Wannabe. متعصب آبجو ارتباط دهنده. کارآفرین. گیک زامبی شیطانی. طرفدار پرشور تلویزیون عاشق بیکن غیرقابل درمان.

پاربرگ سایت

Digital currencyبهترین اکستنشن مژه اصفهانخبربهترین مشاور کنکوربهترین سالن زیبایی تبریزبهترین سالن زیبایی اصفهاندانشگاهdigital currency channelGuide to buying household appliancesdigital currency tutorial