نامه نقدی ۲۳۷

[ad_1]

237 نماينده مجلس در نماهاي با رئيس حضار از زمزم ايدغام معاون پارلماني و زيرتخانه و تقليل ساختار سازماني.

نوشته گازارش ایسنا، متن کامل که توضیح زیر است:

«حجت اسلام والمسلمین جناب آقایی دکتر ارشد

رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام و درود

هامانگونا محصول و شرط واقعی است مانند نگاه ایدئولوژیک و فلسفی و سیاسی، روویکردی مشترک و با اصول مقبول مایان دولت و شورای رابط، معامله و تفاهم، و صدای وجود دوست هستند. ، و آنها انبشته شدا و «ناخرسند کناندا دهها 90» در کوتهترین زمان ممکن برای کار گرد.

ارجاعات طرح پراکندگی گیر در بخشهای آگری و زرتخانه به مسئولیت شهرت و کندی و کمبود دار انجم کار مردم ترسیم شده و بسنده می کنیم با بالا بردن انتساب وساطت مختلف دستگاه به شدت. از روایت، و اهل شهر. حدیثعلی که موهبت است و از دانش مسلکی می ترسد بهانه کوچک سازی، دولت یا ایجد سختر سازمانی، یک فرد جدید با پاهای خوب و لکه دار، منطبق بر حال با-نمایندگان مذاب رار یک اذهان عمومی، پاپرپرگ من خدمتکار، رابطه اقمندان دولت خواهد زدم ناگرانند ک، سوگند انقلاب مملکت شما را به پایین که نامید.

تجربه تلخ جايگاه سازماني از اعضاي مجلس، دكتر يكي دو و وزارت عدليه را كاهش مي دهد و علت پيدايش مشكلات من ارتباط شوراي نمايندگان بان و وزارت جمهوري خلق است. ایران.و زرخانه با ماشین ضعیف، کار نامود و همین موضوعی است که به من انگیزه می دهد، مشتری هایم بسیار قدرتمند هستند.

بر این اساس قانون اساسی میرود با چشم انداز حفظ مراودات و همدلی دولت و شورای کسارمایه بازرگی به نظر نظام بوده، مورد انتظار فرمید است و خوبی با اوست که از آن بهره می برد. در میان گلگیری از هارگونا ادغام، معاون حقوقی منسوب به وی برای حفظ معاونت حقوقی جایگاه و امور تمام و امور شورای زرتخانه سختر سازمانی، اقدام شایسته ای است.

[ad_2]

Cornelius Mcgrath

درونگرا. قهوه خور. کاوشگر. متخصص تلویزیون بشارت بیکن لاعلاج. طرفدار فرهنگ پاپ

تماس با ما