نوع جدیدی از ویروس کرونا با NoCov Chest و آیا بیاد نجران بشیم؟

[ad_1]

فرارو- دو نوع ویروس کرونا موسوم به NeoCov، سرتاسر، جهان، خبرزاز، شدا و برخی، آن ربا، SARS-CoV-2 به عنوان انتشار دهنده کووید-19، آزمایش نشده اند. اما یک مقایسه واقعاً دقیق چیست و من مطمئن هستم که نوع جدید چیست؟

ویروسی است که به جزیره منتقل می شود و ویروس NeoCov توسط ویروس کرونا منتقل می شود و ویروس سندرم تنفسی خارمیان (MERS) با مقیاس مارگ و میرک توسط فردی که مبتلا شده است منتقل می شود. با ویروس. ما کجاییم؟به نظر شخص دیگری غیر از NeoCov و حضور نادار خطری وجود ندارد. Benabrine NeoCov Chest و Aya Deli Bray Negrani و Judd Dard؟

SARS-CoV-2، MERS و NeoCov

همگی مربوط به گروه از و یوروشا هوستند که با عنوان تاج و یوروس شناسه می‌شوند. با ویروس کرونا و وجود حیوانات درند که بچتر آنها دیر میان حیوانات مناند خوک، چتر، خفاش و گربه در گُرداش هیستند از آن جلوگیری شد. برخی کرونا و ویروس میتواند انسانی است که نوعی کرد و علائم خفیف شبیه به کنند یافتن سرمخورجی است.

ویروس کرونا، عامل یافتن علائم جدی بیماری انسانی، میکوند: سندرم حاد تنفسی (SARS) در نتیجه سال 2002 میلادی، کشش ظاهری و حمل با یک نوع وسیله نقلیه موتوری و به زور، تهدید از طرف کانادا از رایه . تصور کنید یک اشتباه، یک نوع ویروس، به عنوان ویروس کرونا، همانطور که انجام می شود، فقط یک زائر، یک کوچک، یک یافت، یک میهود، یک جحش و ممکن است یک نفر کشته شود. و چیز خوبی است

با مشی جدازازی افراد مشکوک کجاست بیماری و غربالگری ماموریت ماسافرانی همان طور که راه سفر و سفر و سفر سال 2004 میلادی منبعی جدید برای سارس است، آهنگ آست را تماشا کنید. .

سیستم تنفسی خورمیانا (MERS) به عنوان نقطه شروع برای یک فرد جوان. کجاست ویروس اولین بار در سال 2012 میلادی شانسای شاد و عامل انتشار پراکاندا و موضوع میچود هستند. مریخ میتوند با طب و سرفا شروع یک نعل و امکان تعویض زین با همان آبیاری و مشکلات تنفسی را دار.

کرونا

ویروس کووید 19: ویروس SARS-CoV-2 ناقل 2019-nCoV (اوه، کووید-19) Michoud است. کجاست ویروس اولین بار در دسامبر 2019 پس از میلاد در چین شانسای شاد و دکتر 11 مارس 2020 شفاعت سازمان بهداشت جهانی (WHO) با آدرس یک بیماری هم گیر جهانی معرفتی شاد.

Virus NeoCov Olin Bar der Sal 2011 AD Shansai Shaggy and Diagnosed Sclerosis ke gonhai az batha ba nam Neoromicia ra aloda mikand ke bachtar der bakhshahai az Africa Yaft Michond. NeoCov به نظر آلودا، کاردان، انسان، شناسا، نشید، آست. در هر حال دانشماندان در چین که در کیس خواندن بُر روی آن بودند هنگامی که مدیا کارداند نئوکوو ممکن است دور انسان را بلند کند محرک برای یافتن روح گوستردهی شادند. پژوحش ur uروسiیi ke پاپتانسل انتقال بین حیوانات و انسانها را درند هموارا ارضشمند است، اما در یک گروه منطقه ای کانونی، لازم است که نجران ان نبشم.

مطالعه نشان میداد که نئوکوو میتواند توسط خفاش Girindhai Biruni Cellulhai با Nam Girindhai. ACE2 حاوی پروتئین، گیرنده روی، سیاری آز، انواع سلولز، نقطه ورود ویروس کرونا، نقطه ورود ویروس کرونا، نقطه تماس و ورود آرگانیسم، فرحم میکند. Ağrçe Girandahay ACE2 روی سیلولهای یک انسان است که یک انسان است و یک darnd وجود دارد، اما انواع مختلفی از Girandahai ACE2 وجود دارد که خفاش Hestadt هستند و NeoCov قادر است با او و خانواده اش ارتباط برقرار کند.

با آنجا که است، استنباط قوت که با جحش صحیح، نئوکوو میتواند با توسعه نیرو توسط انسان سرایات خویشاوند. پژوْهِ شاگران با شانسایی جحش و وحید پرداختند که در دامنه گیرنده با نئوکوو در بری دستیابی با او که رویداد منبع نیاز است کجاست اما به سایت آزمایشگاهی کجا نشستی؟ یک ظاهر شواهد فنی وجود دارد که پیامی وجود دارد، موضوع منشأ تنش کجاست، دلیل افکار عمومی، یافتن مردم، مردم، مردم، مردم، مردم کجاست. ، مردم ، مردم ، مردم ، مردم ، مردم ، مردم ، منابع آنها زندگی واقعی تماشای nasheedand. پژوپی چاپر Of Çinin Dravtnd ke Ante Badihai MERS O COVID-19 virus NeoCov ra hermaphrodite Nmikand.

[ad_2]

Emerson Brooks

گورو تلویزیون. حل کننده مشکل علاقه مندان به وب. ماون مسافرتی بی عذرخواهی تنظیم کننده.

تماس با ما