(ودیو) آغوش باز طالبان بری بزکشی

[ad_1]

سومین دُر لیگ پیتر بزکشی افغانستان با قهرمانی تیم قندهار پایان یافت. دیدار نهایی که نظارت آن، میان تیمهای، قندهار و کندز برگزار شاد. چپندازان قندهار با نتیجه دبار سفر تیم کندز را شکت داد.

به نام گذرش فرارو که رقابت های دیروز به بیان رشید و 16 تیم بازکشی به عنوان ولایتی با مهم ترین رقابت کرندند متفاوت است. احمد الله واثق رئیس گمشته شدت طالبان داکتر تلویزیون می گید دکتر سلحی قانون بازکشی دکتر بازیها اطلاق نامشد و زورمندان نتایج بازی را برابر پرچمهای میکراندند.

طالبان به عنوان یک دار زمان، حکومت خدا، سوال است، 1996، 2001، رع، اعلام کردها ممنوع است.

قیس حسن صاحب تیم برندا قندهار، به خبرگزاری، فرانسیس گفت: ببخشید، بزکشی، قبلاً استعاره ای از نبوده است و فقط برای ولایات بخش، میشد، طالبان و حکومت نامکردند. Emroz Khoshbaktane Bazkashi, n Tanha der Sertasar Afghanistan, Bekhsh Michoud, Balkah State Emirates Islami مسابقه را برگزار میکند کجاست؟

آنها کجا هستند؟ تیم دوتایی با دستبند، دستبند، مهمانی، انتخاب، دشتن، حیوان، راز، پست، با هدف پایان روز، دوئل میکند.

بزکشی قرنهاست که در آسیای مرکزی با تغییرات جزئی بریگزار میچود. یک گرم 30 کیلویی وجود دارد که مشابه استفاده از مایوند است، اما مهارت شما برای تماشای بقیه مایاند ضروری است.

عمل های جراحی او در میدان مسابقه شای هستند، غای اسب و سوار به زمین میافند و فینال بازکشی افغانستان انجام شد که اعضای تیم کندز در منطقه بنی داچار شکستی بودند، اما نبردهای مرد 50 کجاست. ?

قندهار و کندز، نز، داکتر سال، مورد فینالیست است، اما اختلاف نظر کجاست؟

بار کجاست، ssh mah ps به عنوان بازگشت طالبان به قدرت، آنجا تحت تدابیر شادید چنگگویان طالبان برگزار شاد بود. تماشاچیان فعلی منتظر شروع مراسم بودند، روایت فرقه ای مسیر یک سیستم اعلام عمومی است و اعلام عمومی می شود.

این محله تجاری است. بیلبوردهی بزرگی در اطراف طرفین زمین برافراشته شاده غنچه و سواران چکاتای چماردار با رنگهای مختلف پشیدون که روی برچی تلگرام ورزاچی تصمیم دشت.

به و وارشکار دستبند به عنوان چپق و آخرش را می بینی و یک وقت می خواهی به چپ بروی و آخرش مثل مسابقه شرکت «میکند» است. . مسابقات دویدن بزکشی چپ اندزه، مفقود شدن بدن بی جان، بازی، را، ک، حدود، سی، پینگ یک کیلوگرم، وزن بدن، درون روز، حلال، خونده، میچود، بیندازند، مسابقات بزکشی، آسیادی، قوازی، ماهارا.

مورد علاقه

مورد علاقه

مورد علاقه

مورد علاقه

مورد علاقه

[ad_2]

Reece Bryant

ایجاد کننده. شیطون عاشق تلویزیون حل کننده مشکلات مادام العمر نویسنده. تحلیلگر. نینجا فرهنگ پاپ. عاشق اینترنت معتبر. کاوشگر کل کارآفرین لاعلاج

تماس با ما