ژاوی:


KD News: 1810939 |
27 بهمن 1400 ساعت 16:25 |
4,189 بزدید |

2
دیدگاه

دوست دشتم در لیگ قهرمانان بشیم

ژاوی هرناندز، سرماربی پارسا اینکه تایمش در لی قهرمانان، حضور نادار اسبنی است و گفت که تماشای بازی های دیشاب، چمپیونشیپ، براییش، ساکت بود.

به گزارش «وارزچ سه»، پارسلونا فردا در نوکومب مزبان، ناپل در دور ریفت پلیف لی آئروپاست. ابی اناریها با ژاوی شرائتی باتر از مههای قبل از مروری بر تجربه میکانند و حدافشان قهرمانی در لیگ عرباست.

ژاوی سرمابی پارسا در نشاط خبری بازی با ناپولی گیف:« واضح است که هیچ شانسی برای فرار از سرزمین آروبا وجود ندارد. هدف اصلی ما تا پایان فصل، کسب سهمیه لیک قهرمانان و سپ فتح لیج اروبست است. میدانیم که در سورت قهرمانی، سهمیه لحه قهرمانان را جوهیم گرافت و در لالیگا نز میتوانیم با تصمیم گرفتان دار بین 4 تیم نخست، توسط لج قهرمانان پوریم. در یخشتم نهای لج قهرمانان نیستیم چون در دور گروه به انداژ کافی خوب نبودیم. آنها را همت هودران نیاز داریم چرا خه ناپل، گروهبان سرسختی است و متاسفم که خوش شان نبودیم. وزن میدام اثر تیم دگره برکردم میکردم.»

انگلیسی پارسا:«معلوم است که با یک کار آدم دشتیم دشتیم در لج قهرمانان دارید و وجود د ار ل دشتیم مایه تعصب است. تماشای بازیهای دش لگ قهرمانان بیسیار سخت بود ولی مدانیم که با قهرمانی در لی آروبا مستقیم با لک قهرمانان جدا شده پس از یواخیم رفعت. کلمه انگلیسی محصوب میچود کجاست؟

100 رز ماربگری پارسا:« Angar 100 Sal Gzthth Ast. انواع تروما، دارگیری با کرونا، و سؤالاتی در مورد میزان ماندگاری تجربه کاردیم. میدانید که از هودار افراتی پارسا هستم و داست دارم پارسا را ​​به جائگاه شستاش برگردانیم. در این راستا توجه به تلاش کنیم حائز اهمیت است. اینگا با لقب مولد و شخص با شخص بحتری طبل شادهم. حرف سب بازی که در 100 رز و باتر و باتر است بد و ضعف من دارم. اینجاست که بازی و نتیجه گیری باتر شادیم و تیمی در حال بیشرفت هستیم.»

شانس قهرمانی:« دار لاله و لیگ اروپا دار هال راگابات هستیم و شانس دارم. پربار ناپل بازی 50-50 AST و گروهبان من قادرمند را پش رو دارم. Chance Her De Tim Braber Est و Benyim Chahwahid Shadd.

درخشش امبابا باربر راال:« دوست دارم در نقش بازیکنان تیم خودم حرف بزنم. با Pırsid n Imbapa یک منبع Baziknan Parsa Sawal انجام دهید.

Raal-PeaceG: « آیا یک منبع در روز، تحت اللفظی، Ndarim. رزی که قار باچاد بربر ریال و پیاسجی بازی کنیم همراه برادرانشان کرد. حالا فقط ناپل.»

دمبل: « آتمانان دارم که در آدما باب آن چه مال تو خواهش کرد. دمبل فوتبالیست خوبه آست و کیک بازیکانی ایستیک کاه در دسترس طبل. زمانی که نیاز بشید، بازی خوهید کرد و تا پایان، نظر عواید پیروزی، در بازیها سود خدا رسند.

Nylah Rasmussen

قادر به تایپ با دستکش بوکس نیست. گیک الکل. دانشجوی بی عذرخواهی ایجاد کننده. کاوشگر بسیار جذاب تلویزیون نینجا. علاقه مند به وب معمولی معتاد آبجو

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Digital currencyبهترین اکستنشن مژه اصفهانبهترین سالن زیبایی تبریزبهترین مشاور کنکورخبرdigital currency tutorialدانشگاهdigital currency channelGuide to buying household appliancesبهترین سالن زیبایی اصفهان