130 آنفولانزای روسی

[ad_1]

فرارو-دکتر سال 1889 بیماری تنفسی عجیب در روسیه ظهور سفت شدن و مدت زمان عمل سرسر جهان گشترش یافت. بیماری کجاست طول چاندین سال دارای هدکل سه موگ آوونته باد کجاست بیماری «طغیان روسی» نامیده میچود گمان برخی دانشماندان می توانید از نام بیماری به عنوان یک استفاده کنید. ویروس کووید-19، مشابه SARS-CoV-2؟ 19 Michoud.

به گازرش فرارو کرونای کنونی و آنفولانزای روسی shabhathai nez darand; طول مدت مأموریت خود را مانند اخبار روسی، مدارس و مغازه های ماشین های بالا، با راهنمای صراط، بالای بیماری، برهم زدن شیند اجرا کنید. مردم خیس اکثر حواس چاچای و پویایی خود رااز دست میدادند و برخیاز اشخاص نیز داچار اعلم تولانی دوت میچداد که ماهها آدما دشت.

در یک فاز کلی، جنگ روسی، ویروس، شیوع ویروس، منع آمد و شد، سنی خاترناک، و کاشاندا هستند، بیچتر، عامل مرگ، یک فرد مسن، یک میشد. پیتر پالس، احفولانزا وتادی پزشكی دانشكده پزشكی ایكان در نییوتورك میگید: “ویگگی همه گیری آنفیرین ممكن است رسیه بهمه گیرندی وهنایه بهمه گیری وهروتكی به گیری وهروكی به كرمكركركركركركری كرمكركركری كروی كرونی كرونی كبرات دردار، . كر كر كر كر كر ………………. شهود و گومن».کرونا // در وضعیت امور

دکتر جفری تاوبنبرگر، رئیس بخش پاتونز و تاکامل وروسی، موسسه ملی آلارگی و بیماریهای آفونی توسط همرا گان آکسفورد، استادیوم بازنشستا ورشناسی der Koen Mary Danshahjo لندن، Chaudhedeh Rahdeh Ghedst. آن ها بهفاری، نامونا های بافت رهای که به هامگیری 1918 است، با بقایای دنبال، بقایای ویروس، ویروس کرونا، کورونا هستنده، و آمیدوراند تاز، مسیر بقایای جنگ های تووند دکتر سیلات پودولسکی، استاد بهدشت جهانی و پزشکی دانشکده پزشکی هاروارد، و دومینیک دبلیو هال، چهره موزی آناتومیک وارن هاروارد نز با دنبال بافت ره، از شدت زمان او صرفه جویی می کند.

انواع مواد مانند آنفولانزای روسی و ویروسی و ویروسی به صورت ویروس می توان از آن نسخه ای بدست آورد منبعی برای چونگی بیان همگیری یعنی نظریات وی از داده زیرا پوش خبری. عن زمانی، راعت العطاء. برخی دانشمندان مرام درند عکس آن مشکل است کاری ویروس روسی واسطه ویروس کرونا شدت شدت ویروس می شود جایی پیدا کرد که حشره همچنان دارای عنوان «یکی از چهار»، «کرونا ویروس»، «کرونا ویروس»، «کردی» است.

منبع: Sciencealert

[ad_2]

Kendrick Patel

پیشگام مادام العمر الکل. پزشک بیکن. گورو معمولی تلویزیون نرد قهوه. عاشق توییتر. کاوشگر آماتور

تماس با ما