ورق های پنج لایه نیز به همین شکل ولی با تعداد دو کاغذ فلوت دار وسه لاینر تشکیل شده اند. ورق های کارتن از لاینر و فلوتینگ تشکیل می شوند. محصول کارتن لمینتی با مرغوبیت بالا را به صورت عمده خریداری کرده و از خریدمم بسیار رضایت دارم. تا درنتیجه به شرکت تولیدکننده اعتماد کرده و خرید خود را انجام دهد. جعبه های لمینتی براق و نورانی تأثیر زیادی بر روی قفسه ها دارند و چشم را به داخل خود

تماس با ما