“دانا گوشت میخورد نادان چغندر.” “گوشت جوان لب طاقچه است.” “فیل و فنجان.” امکان ایجاد سبد خرید در طراحی سایت فروشگاهی در طول روز شما قرار است که چندین بار از تیر برق، نردبان و محیطهای مختلف بالا و پایین بروید. نردبان ها با وجود شاخه های مستقیمی که بر روی آنها نصب و اجرا می شود، از انواع و اقسام متعلقات نیز برخوردار هستند. اندازه و یا به بیان دیگر ظرفیت سبدهای خرید فروشگاهی، بر حسب لیتر تعیین میشود

تماس با ما