بازار های ذکر شده ی مهم حداقل یک کیلومتر و یا بیشتر باهم فاصله دارند ، برخی از انها پله برقی و تجهیزات مدرن سرمایشی و گرمایشی را ندارند و ممکن است کیفیت پایین سرویس های خدماتی رفاهی این مراکز خرید و نبودن امکانات کامل در سالن های غذا خوری ، برای شما مشکل ساز شود ، شما میتوانید بدون حضوط واسطه ها و دلالان با کمترین قیمت و بالاتری کیفیت از سایت فروشگاه بازاری کارت خرید کنید و نگران

تماس با ما