بانک ویتامین D لازم است، امروز برایش مهم است!

[ad_1]

شیده بری شاما، آنها پش امدا باچاد که قهی در خانه بایشهاد باهکه یا کمهواسلا بشید; پزشکان سراسیر جهان، کامبوج و ویتامین D: شواهدی از مشکلات چینین در میدانند. تاثیر ویروس کرونا بسزایی، در خاننشین، شادان مردم و نقش آفتاب دشت و نقش آدما شروع زمستان و ویروس قیش دگر، مردم را به زور خانا ماندن کرد و حالا پاپشکن بش از همیشه حمیدان بهمینت.

در ایندیپندنت، در مطالعه سازمان پرس، ایمنی و تغذیه، دکتر سال 2018: تعادل ویتامین D، مدت قبل از شروع 19 کووید 19، وجود دارد، اما اکنون ترکیبی در ویتامین ها و کانی هایی که توسط بحیرآش دیر ساخته شده اند.بیماریهای دگر را بهشادت اوزایش میداد.

ویتامین D طبیعی با جذب خلوص فراپن ماهی نور خورشید به عنوان مسیر پست بدن نسل میچود. وجود ویتامین د بری سوربات کلسیم را با یک ترکیب ضروری جذب می کند. دکتر ریچارد لی، متخصص غدد دانشگاه دکتر در جایی که منبع میگوید وجود دارد: باافزیش خورشید، ویتامین دکاهش میابد و نه بهشتات در پوکی ستخوان و افزیش خطر در شکست. سنت خانی. در اینجا منابع به نظر شما، یک فرد مسن، و یک مخاطره آمیز است.

دکتر Gunnarsdottir، استاد علوم تغذیه، دانمارک گا، ایسلند، جغرافیا عامل مهمی در نظر جذب ویتامین ها و مواد معدنی است. Beh Zabani Sadater، Jami’i Kedar Tawal Sal Pechter Dur Gallery نور خورشید قردار درند، Badanshan Rahattar and Vitamins de Ra Tolerate Mykind. دکتر Gunnarsdottir GVT: منشاء جزیره زمستان، آفتاب چندانی نادریم، بری هیمین، توصیه مکمل، ویتامین ها و مواد معدنی چیست؟ البته مزه سما وسوسه میشم با طعم روگان جگر میانه خوبی ندارد زنجبیل یا رازیانا رو هم امتحان کنید ببینید.

اقای گیسلی مات، ساراشپس و نویسنده کتاب اصحاب زی، روگان کبد ماهی را تعمی اعتصابی تصیف میکند و میگوید در رحیم نوتریشن سرچار از ماهی استخ ما رااز زمستانهاییده سردییده سردار. فهرست گاه زمستانی شمیل بسیاری از ماهی های های روگنی مانند سالمون، قزل آلا، ساردین، ار ماهی و ماه تن آست و هنوز جر گاو و زردا تخمرغ. -ناز احمیت-ب-سیاری-درند. اما قرقاها را نباد دستکم پیوند زدند. قرچه تنها منبع قیاحی و ویتامین های محسب میکند به ویژه گالری آگر نور خورشید رشد کنند.

ویتامین D، ویتامین D، شربت، استات، گلات بانک، شیر و آب پرتقال، داستاگا گوارش، میچود را جذب می کند. دكتر لي و گونارسوتر تجويز فرم بانك ويتامين D كل غذا غني و مكمل آن و مدير نمايشگاه نور خورشيد تصميم گرافت را توصيه ميكنند.

[ad_2]

Claudia Larsen

پیشگام وب. خالق حرفه ای درونگرا. پزشک آبجو. شیطان متعصب تلویزیون.

تماس با ما