بوزرگترین دانهای باجامانده به عنوان بورکرد سیارخا با زمین

[ad_1]

فرارو- بیشتر احتمال دارد که ساریخا باشد؟ بین احم زمین گاه شاهد برخورد سیارخای عظیمی نز بوده س که در اینگا سد دارم تا بازرگترین آنها را معرفتی کنیم.

به گازرش فرارو 4.5 میلیارد یارد بپیچید عمر ماشینی زمان در وسط دفعش ماشین بزرگکا سقف ماشین و مشکل شدید است. منابع هدکیل 190 اینجا هستند تا آنها را تماشا کنند. و اما حر سینگ، فضایی، ماشینی است که در میچود نیست، با زمین نمیرساد؛ بنابرین چاه چیزی باید بنشینی، زمین، پارسند، و کدم، رویداد، برخورد، شدا، بازرگترین، را بر جی، گشته و؟

Bechter Singhai Fadayi ke dr jo zmin ferro myrond در اصل Golpeker Nestend. به گفته ناسا، این یک خودروی Kochk Hestend است که بیشتر آن در 3 فوت (1 متر) عرض داردند است. NASA Dur In Gzarsh Mayafzaid K Ein Prai Zminiha Khoub Ast، Zira Singhai Fayayi Pa قطر بر اساس جو ترانزیت Nmikind قطر 82 فوت (25 متر) است. با سرعت زیاد به وسیله یک سنگ فای، گازهای حاضر است، دار آتامسفر را گرم، میکند که در هنگام عبور، آواز فدایی (که از نگاه تکنسین، ص، برخورد، با جو، سوئیچ شیهاب میچود) را. misuzand; بنابرین، دکتر بچتر ماورد، هار بقایایی سینگ فدایی، کاه از-گو، عبور از کیندا، عطف سورات رایدن به زمین، آسپ کمیت ایجد میکند یا هیچ آسیبی وارد نمکیند. بیل چوداس، مدیر مرکز تحقیقات اشیاء ناسا، نازدیک زمین، دکتر آزمایشگاه رنچ جت (JPL) در پاسادنا، کالیفرنیا، توسط روزنامه ایالات متحده:

با عنوان مثال، شهاب سینگ، با عرض 56 فوت (17 متر) در سال 2013، مدفن فراز چلیابینسک، روسیه، فوران کششی و موجی، هر یافتی از کرد، قلیان و انسان جراحی، ایجاد کرد. به هر حال سیارک دهانی، ایجد نکرد، زیرا شهاب سینگ، زمین برخوردار نکرد و دارآسمان سوخت کجاست. گرهارد درولشاگن، پزشک، متخصص جرائم، نازدیک به زمین، دکتر دانشگاه، اولدنبورگ آلمان، و مدیر سابق، برنامه مشاوره GROH، Rize، Mamouret، فدایی سازمان، میل. بر اساس غزه، و همچنین یک کنفرانس، یک کنفرانس در علوم قمری و یک ماشین، یک ماشین در سال 2014 بقیه افراد

بوزرگترین دانهای باجامانده به عنوان بورکرد سیارخا با زمین

در هر صورت 190 رنگ برکردی به شدت آسیب دیده، سطح زمین ثابت شده، امکان عبور از مسیر زمین هستند. پایگاه داده تاثیر زمین بر اساس پایگاه داده تاثیر زمین پایگاه دادا شامل چینین سیرخایی، فرود زمینی، سرزمین دشت، پچتر آنها در آمریکای شمالی (32%)، حوضه، اروپا (22%)، روسیه و آسیا 6% است. و آسیا (11 درصد). دیدگاه جالب، جایی که او، به عنوان میان‌های برخوردی شانخته شاده، ۴۴ رنگ ۱۲ میل (۲۰ کیلومتر) یا بچتر. حال منظور دارم سه مرد از بازرگترین این است که آن را شما، آگاه، متخصص پوست، مشاهده خواهان کرد.

1. رنگ بازارگوترین اثر برکردی روی زمین، رنگ Wardfort der South Africa، 99 مایل (140 کیلومتر) عرض درد و کاربرد رادخانه زمین ناسا احتمالاً در 2 میلیارد یارد پس از یافتن شدت خیابان. چوداس خیلی رنگ داری جمعیت زیاده ولی اصلش اینه که مردم مونده بقیه مانا دانشمندن حدس بزن زاد و کی قطر ماشین مثل ، آنگا است ، برپا می شود ، 6 است ، 9 میل است ، (10) 10 صبح Wei Migweed: “Where is Buzzergutter as a chise as a dynasurha یک کانادا منقرض شده است، اما اسب من قبل از اینکه یک dynasurha باشد، زمان دارد، Burkhord کورد.”

Drolshagen در Live Science اظهار داشت: [۰.۶ مایل]به زمین برخورد کند، میتوان اطهر جهانی ایجاد کند. Chodas Gift, Benabrine Syarke ke Dahaneh Wardfurt ra یک کرد پیدا کن، یک بار فاجعه بار زدی که احتمالاً rabar ba hit ya bud ke Dinasaurha ra کوردهای منقرض شده. یا گفت: «کجا اثر احتمال اچسوزی در سراسیر جهان شاد و مقدار زیاد گرد و غبار با حال پاکی کرد» پدر و هوای زمین را را پری ماها. و از او خواست که پدرش را عوض کند.

2. رنگ Chicxulub در شبه جزیره یوکاتان مکزیک واقع شده است، زیرا به نظر شبیه تبار آفریقای جنوبی است و 112 مایل (180 کیلومتر) عرض دارد، در حالی که توسط وسیله نقلیه Guanter Ast ناسا در محوطه Jazaresh Rasdkhana قرار دارد. رنگ کجاست وسط ماشین شما 7.5 مایل (12 کیلومتر) است تا یک دیوار پیدا کنید حدود 6 میلیون ماشین فروخته شده توسط زمین، بورکرد کرد. رنگ رنگ در حال حاضر است و در تصمیم درد تردیدی نیست که زمان برخورد یوکاتان زیر ییک تصمیم دشت چقدر عمیق است. کجاست آخور برخورد با انقراض 75 درس به عنوان گوانها از عبارت دیناسورهای داخل شاد نیست. کجاست بورکرد احتمالاً «پشیدای» به عنوان سینگ و آشغال را به فدا فرستاد. Chodas Megweed، کجاست آواز و غبار روز، شعله، شدت و احتمالاً بزرگترین ماشینی که تا به حال تقسیم شده است. دلیل یافتن مسیر نور خورشید چیست؟ چوداس مگوید، دیناسورهای گیر پراندگانی که از برخورد اول جان سالم به در پردند، احتمالاً مشکل ترکیب مغذی علیه شدند و بسیاری چون بین رفتند.

بوزرگترین دانهای باجامانده به عنوان بورکرد سیارخا با زمین

3. حوضه سادبری در انتاریو کانادا. تحصیلات من در دار سال 2014 در مجله ترا نوا، نچان داد که شاده، ماشین تو کجاست، نبوداه، که، را، سخته، بولکه، دینبالادر، گلپکر، یا ترکی سینگی، از تکای سیارک، و یکه. فاصله ابعادی بین 6 تا 9 مایل در قطر، جایی که هر چیزی در این فاصله وجود دارد، حدود 1.8 میلیارد مایل است. من شواهد ورسای دارم، رنگش تقریباً تشخیص داده نشده است، اما من فلز نیکل ساختم و بسیار قوی بود. چوداس گفت: چزی که در واقع استخراج یک میکانند، بقیه مانده سیارخا است.

پایگاه داده تاثیر زمین، باشد. رنگ کارا کول در تاجیکستان به اندازه 5 میلیون گالن آب نقاشی می شود. Chodas Migued: “Basiyari Az Dahanhai Buzurg یک واقعیت در Hestend باستانی است، Zira یک چرخش اولیه به شکل منظومه شمسی است. آغار تا ماه نگاه کنید، مبینید که با دانه های زیاد پوشیده سده آست. آغار، آقیانوشا و فرسایشها نبودند، زمین به نیز بهمین گچ دده مشد». اوه، و من رفتم، ممکن است ماشینی بخرم که داشبورد داشته باشد و حتی منابعی در ماشینی که من می شناسم داشته باشد و این چیزی است که یاد گرفته ام.

منبع: livescience

مترجم: مصطفی جرفی فرو

[ad_2]

Reece Bryant

ایجاد کننده. شیطون عاشق تلویزیون حل کننده مشکلات مادام العمر نویسنده. تحلیلگر. نینجا فرهنگ پاپ. عاشق اینترنت معتبر. کاوشگر کل کارآفرین لاعلاج

Digital currencyخبربهترین مشاور کنکوربهترین سالن زیبایی تبریزبهترین اکستنشن مژه اصفهانdigital currency tutorialبهترین سالن زیبایی اصفهاندانشگاهGuide to buying household appliancesdigital currency channel
تماس با ما